Výsledky vyhľadávania pre Posvätnosť

GRÁL zázračná miska alebo kalich Krista z poslednej večere, symbol posvätnosti, vzácna vec (prenes.)
SAKRALITA posvätnosť
SAKROSANKTITA nedotknuteľnosť posvätnosť