Výsledky vyhľadávania pre Potapa

AKVALUNG potápačský dýchací prístroj na stlačený vzduch
AKVANAUT hĺbkový potápač
AMA lovkyňa perál, japonská lovkyňa perlorodiek, ustríc, japonská potápačka
DEKOMPRESIA pôsobenie zníženého atmosférického tlaku na organizmus, napr. pri potápaní, lietaní, zníženie tlaku vo valci výbušného motora, v niektorom orgáne či priestore, odľahčenie
DIVER potápač, po anglicky
FROGMAN potápač, po anglicky
IZOPRÉN nenasýtený uhľovodík, základná jednotka prírodného kaučuku, materiál na výrobu špeciálnych odevov, napr. potápačských skafandrov
KESON pevná skriňa s otvoreným dnom umožňujúca práce pod vodou, potápačský zvon, kazeta so silným pohlcujúcim účinkom na úpravu stropov akusticky náročných miestností
KESÓN potápačský zvon
KVAJAK strom s veľmi ťažkým drevom, ktoré sa potápa vo vode,