Výsledky vyhľadávania pre Použitie

AD USUM pre potrebu, na použitie
AD USUM pre potrebu, na použitie, niečo zámerne upravené
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADUSUM pre potrebu na použitie
AKUMULÁCIA hromadenie, zväčšovanie, napr. majetku, použitie časti národného dôchodku na rozšírenie reprodukcie
ANALÓGIA zhoda, obdoba, pripodobnenie, zhoda základných matematických rovníc, opisujúcich dva vzájomne nezávislé fyzikálne javy, použitie právnej normy pre podobný prípad, ktorý ešte nie je upravený právnou normou
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
BITONALITA použitie 2 tónin súčasne
BITONALITA použitie dvoch tónin v skladbe
KONTRAINDIKÁCIA príčiny vylučujúce použitie určitej metódy liečby alebo určitého lieku