Výsledky vyhľadávania pre Pova

ABS rapová skupina
ABS rapová skupina pri Ercandize
AC Advanced Chemistry, nemecká rapová skupina
AEROKAMERA fotografický prístroj na letecké mapovanie
AGLAIA jedna z Charitiek, bohýň pôvabu a krásy
AGOGIKA tempová voľnosť v prednese skladby
AGREGÁCIA zoskupovanie, zhlukovanie, spojenie
AGROGEOLÓGIA náuka o povahe, vzniku, a vlastnostiach hornín, z ktorých vzniká pôda
ACHTEN považovať, po nemecky
AKREDITOVAŤ poverovať, napr. diplomatickým zastupovaním u cudzej vlády