Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Poverena osoba

GESTOR osoba poverená gesciou
KURIÉR osoba poverená doručením dôležitej správy alebo zásielky, posol
MATRIKÁR osoba poverená vedením matriky
POSOL kuriér, doručovateľ, osoba poverená doručiť správu
POVERENEC úradne poverená osoba