Výsledky vyhľadávania pre Povesť po nemecky

GRIMM nemecký jazykovedec, literárny vedec, spisovateľ, pedagóg, lieterárny historik a zberatel pověstí a rozprávok (Wilhelm, 1786-1859)
KOBOLD škriatok v nemeckých povestiach
RUF povesť, po nemecky
SAGE povesť, po nemecky