Výsledky vyhľadávania pre Povrch zem

ABLÁCIA odnos sypkých zemín vetrom, povrchové roztápanie snehu alebo ľadovca, chirurgický zákrok na povrchu tela, patologické odlúpnutie sietnice
ABLÁCIA topenie meteorického telesa a strhávanie kvapôčiek z jeho povrchu v zemskej atmosfére (astr.)
AGÓNA myslená čiara spájajúca miesta zemského povrchu s nulovou deklináciou
AGÓNA pomyselná čiara spájajúca miesta na povrchu Zeme, ktoré majú nulovú deklináciu
AGRADÁCIA zvyšovanie zemského povrchu nanášaním materiálu
ALBEDO odrážavosť difúzne odrážajúcej matnej plochy, miera schopnosti určitých častí povrchu Zeme odrážať žiarenie, biela časť kôry citrusových plodov
BIOSFÉRA organizmami osídlená časť zemského povrchu
DEPRESIA časť zemského povrchu poklesnutá relatívne k okoliu (geol.)
DOLINA geomorfologický útvar, údolie, pozdĺžny úsek zemského povrchu medzi kopcami (s vodným tokom)
EKTOGÉNNY povrchový, vonkajší, zjavný, z vonkajších príčin, súvisejúci so zemským povrchom, exogénny