Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Poznan

AGNOSTICIZMUS filozofická náuka popierajúca schopnosť poznania objektívneho sveta a jeho zákonitostí
AGNOSTICIZMUS filozofický smer poprierajúci schopnosť poznania objektívneho svetla a jeho zákonov
AGNOSTICKÝ popierajúci objektívne poznanie skutočností
APRIORIZMUS idealistické učenie, podľa ktorého poznanie vychádza z rozumových úvah
EMPIRIZMUS názor považujúci skúsenosť za jediný zdroj poznania
GNOZEOLÓGIA teória poznania, noetika
HAMANN nemecký filozof, protivník osvietenstva, čisto rozumového poznania, filozof citu a viery (Johann Georg, 1730-1788)
HEURÉKA našiel som - údajné zvolanie Archiméda pri objave hydrostatického zákona, zvolanie pri nečakanom spoznaní
INTUÍCIA poznanie vnuknutím, náhle vnuknutie, tušenie, predtucha
INTUITIVIZMUS filozofický smer, podľa ktorého je intuícia hlavným zdrojom poznania, v matematike smer odmietajúci existenciu matematických objektov mimo vedomia človeka