Výsledky vyhľadávania pre Pozri hľa

AHA hľa, pozri, citoslovce upozornenia, citoslovce ukazovania
AHA hľa, pozrite
ĽA hľa, aha, pozri
ĽAĽA hľa, aha, pozri