Výsledky vyhľadávania pre Práve

AAB Association of Aircraft Brokers, Združenie sprostredkovateľov v leteckej doprave (angl.skr.)
AD USUM niečo zámerne upravené
AD USUM pre potrebu, na použitie, niečo zámerne upravené
ADAMEC český študent a študentský funkcionár popravený 17. novembra 1939 (Josef, 1909-1939)
ADAPTOVANÝ upravený
ADUSUM niečo zámerne upravené
AFFIDATIV v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie
AFFIDAVIT v anglo-americkom práve písomné prísažné svedecké prehlásenie
AGENDA súhrn bodov pripravených na rokovanie
AGENDA zhrnutie bodov pripravených na prerokovanie