Výsledky vyhľadávania pre Príslovie

ELÁCIA absolútne stupňovanie prídavných mien a prísloviek (lingv.)
GNÓMA príslovie, porekadlo (odb.)
IDIÓM ustálené slovné spojenie, svojrázny jazykový výraz, spravidla priamo nepreložiteľný, príslovie
KOMPARATÍV druhý stupeň stupňovania prídavných mien a prísloviek
MEMENTO MORI latinské príslovie, ktoré znamená Pamätaj, že musíš zomrieť. Používalo sa aj vo variante Memento mortis - Pamätaj na smrť.
PARÉMIA porekadlo, príslovie
POREKADLO príslovie
POZITÍV skutočný obraz fotografovaného predmetu, prvý stupeň prídavných mien a prísloviek
SAYING porekadlo, príslovie, po anglicky
SPRUCH príslovie po nemecky