Výsledky vyhľadávania pre Pram

ADRASTEIA starogrécky mytologický prameň
AHNE pramať
AHNE pramatka (nemec.)
AHNE pramatka, po nemecky
AMANDKA luhačovický prameň
ARCHEOGRAFIA prepisovanie starých písomností a ich vydávanie, náuka o vydávaní historických prameňov
BALDOVCE prameň kyselky pri Spišskom hrade
BALNEOLÓGIA časť lekárskej vedy skúmajúca účinnosť liečivých prameňov na ľudský organizmus a určujúca správny postup kúpeľnej liečby
BALNEOLÓGIA veda skúmajúca účinnosť liečivých prameňov na ľudský organizmus
BIBLIOGRAFIA zoznam knižných prameňov určitého odboru