Výsledky vyhľadávania pre Prave hovor

AKURÁT práve (hovor.)
DIREKT práve, priam (hovor.)
JUST práve, aj preto (hovor.)
PRESO rýchlo pripravená zrnková káva (hovor., i presso)
PRESSO rýchlo pripravená zrnková káva (hovor., i preso)