Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Pravidel splatka

AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANUITA pravidelná ročná alebo polročná splátka dlhu
ANUITA pravidelná umorovacia splátka