Výsledky vyhľadávania pre Pravidelne sa opakujúci sa dej

PERIÓDA časový úsek, obdobie, pravidelne sa opakujúci dej, doba medzi dvomi pravidelne sa opakujúcimi javmi, sústava prvkov v periodickej sústave, skupina číslic opakujúcich sa v periodickom desatinnom zlomku, menštruácia