Výsledky vyhľadávania pre Pravoslávny

ANALOJ podstavec pod knihu v pravoslávnych chrámoch
DIACI pravoslávny klerici
DIAK pravoslávny klerik
DIAK pravoslávny pomocník
EPARCHA pravoslávny biskup
EPISKOP pravoslávny biskup
IGUMEN gréckokatolícky alebo pravoslávny opát
IGUMEN pravoslávny hodnostár
IKONA obraz svätých v pravoslávnom umení, obraz pravoslávnych
IKONOSTAS stena zdobená ikonami v chráme s tromi vchodmi oddeľujúca v pravoslávnych a gréckokatolíckych chrámoch oltárnu časť od priestoru pre veriacich