Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Praxi

À LA BAISSE v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov
À LA BAISSE v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov
À LA HAUSSE v burzovej praxi špekulácia na rast kurzov cenných papierov
ANTIFÓNA verš, či veta s vlastnou melódiou. Spočiatku sa pravdepodobne opakovala po každom žalme. V neskoršej praxi sa refrén zvyčajne spieval na začiatku a na konci žalmu.
DIOGENES starogrécky filozof, najradikálnejší predstaviteľ kynizmu v životnej praxi (Diogenes zo Sinope, okolo 413-323 pred Kr.)
CHIROPRAKTIK človek prevádzajúci chiropraxiu
KONVOKÁCIA zvolanie, povolanie, schôdzka, snem, v Anglicku zákonodárna synoda anglikánskej cirkvi v právnej praxi verejná súdna výzva k prihláseniu pohľadávok
PRAKTICKÝ účelný, založený na praxi, uskutočniteľný, reálny, skutočný, majúci zmysel pre skutočnosť, obratný, šikovný
ÚZUS mrav, zvyk, zvyklosť, obyčaj, bežné používanie, obvyklá prax, v právnej praxi právo používať vec bez práva na výnosy