Výsledky vyhľadávania pre Prchavá

ÉTER narkotikum, ľahko prchavá tekutina, narkotizačný prostriedok (lek.)
ÉTER prchavá kvapalina
ETYLÉTER prchavá kvapalina (chem.)
FLUIDUM prchavá kvapalina
GÁFOR aromatická prchavá látka
GÁFOR prchavá, silne aromatická organická zlúčenina používaná v medicíne a kozmetike
CHLOROFORM prchavá bezfarebná kvapalina sladkastého zápachu používaná ako rozpúšťadlo a narkotikum, trichlórmetán
MRHOLIŤ poprchávať
SILICA voňavá prchavá zložka živice