Výsledky vyhľadávania pre Pre Oz niekoho

NIMBUS svätožiara, dobrá povesť, sláva niekoho, už nepoužívané označenie pre dažďové alebo snehové oblaky
PORAZ premôž niekoho