Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Pre dvoch

A DUE pre dvoch (hud.)
ADAMS americký politik, 6. prezident Spojených štátov a prvý z dvoch, ktorého otec bol tiež prezident (John Quincy, 1767-1848)
ADUE pre dvoch (hud.)
AMFOTÉRNY dvojstranný, obojaký, prejavujúci sa vo dvoch podobách
DIERÉZA prerývka vo verši na rozhraní dvoch stôp
HIÁT medzera, štrbina, prerušenie, stretnutie dvoch samohlások na rozhraní dvoch slov alebo dvoch slabík
HYPERBOLA geometrické miesto bodov, ktorých rozdiel vzdialeností od dvoch pevných bodov je stály, nadsádzka, zveličovanie, prepiaty výraz
CHIMÉRA bájna príšera, obluda, prelud, predstava, neuskutočniteľná túžba, jedinec zložený z geneticky rozdielnych buniek, druh paryby s bizarným tvarom tela, rastlina z pletív dvoch rôznych jedincov
SQUASH loptová hra pre dvoch hráčov, ktorí raketou odpaľujú gumovú loptičku od stien hracieho priestoru
SYLOGIZMUS úsudok zo všeobecného na zvláštne, logická sústava troch výrokov, keď z dvoch predpokladov je vyvodený záver