Výsledky vyhľadávania pre Pre vzhľadom

AMBIVALENTNÝ reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet, orientovaný na dve strany, nerozhodný
KVÔLI pre vzhľadom