Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Pred druz

AGLUTINÁCIA forma združovania predstáv
ASOCIÁCIA v chémii spojenie molekúl do väčšieho celku, zoskupenie hviezd s rovnakými fyzikálnymi vlastnosťami, združenie, združovanie, spojenie, spolok, spolčovanie, predstava na základe predchádzajúcej skutočnosti, združovanie predstáv
KARTEL združenie podnikov s rovnakým predmetom podnikania na spoluprácu v odbyte a iných oblastiach
MNEMOTECHNIKA spôsob posiľovania pamäte rôzne združenými pomocnými predstavami, technika pamäte
UVA družstevná predajňa v prahe