Výsledky vyhľadávania pre Pred lôžka s dativom

KU predložka s 3. pádom (datívom)
VOČI predložka s datívom
VOČI predložka s datívom (proti)