Výsledky vyhľadávania pre Predmet na u

ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAK stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ALMARA väčšia skriňa na uloženie liturgických predmetov (hist.)
AMBIVALENTNÝ reagujúci v protichodných citových alebo vôľových postojoch vzhľadom na určitú osobu alebo predmet, orientovaný na dve strany, nerozhodný
ANAMORFÓZA proces premeny, zmena, optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
AUKCIA HOLANDSKÁ dražba, kde sa cena ponúkaného predmetu nezvyšuje, ale znižuje, a získava ho ten, kto prvý súhlasí s vyhlásenou cenou
BALOTINOVANIE úprava povrchu predmetov, napr. dopravných značiek, sklenými guľkami