Výsledky vyhľadávania pre Predmety

ABAK stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
ABAKUS stôl pri oltári, na ktorom sa pripravujú predmety na liturgické obrady
AGNÓZIA neschopnosť rozpoznávať predmety
ASTEREOGNÓZIA neschopnosť rozoznať predmety dotykom (lek.)
DINGE predmety, po nemecky
DKP drobné a krátkodobé predmety (skr.)
IKARIJEC artista ležiaci na chrbte, ktorý nadhadzuje partnera alebo rôzne predmety
MAKROPSIA zraková porucha, pri ktorej postihnutý vidí predmety väčšie ako v skutočnosti sú
MEGALOPSIA zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byť väčšie ako v skutočnosti sú
MIKROPSIA zraková porucha, pri ktorej sa predmety zdajú byť menšie ako v skutočnosti sú