Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Predpokladá

AKTUALIZMUS smer v prírodných vedách, ktorý predpokladá kvalitatívnu zhodu predvekých dejov s dejmi súčasnými
ASSUME predpokladať, po anglicky
ASSUMED predpokladaný, po anglicky
BODIED predpokladaný, po anglicky
ETA expected time of arrival (skr.), predpokladané priplávanie (angl.skr.)
ETC expected time of completion (skr.), predpokladané ukončenie nakladania/vykladania (angl.skr.)
ETD expected time of departure (skr.), predpokladané odplávanie (angl.skr.)
EXPECT predpokladať, po anglicky
FAVORIT obľúbenec, chránenec, predpokladaný víťaz (kniž.)
HYPOTETICKÝ predpokladaný, neskutočný, neistý