Výsledky vyhľadávania pre Predpona (vajce)

OVO v zloženinách prvá časť s významom vajce, vajcový, predpona (vajce)