Výsledky vyhľadávania pre Predstavený kláštora

ARCHIMANDRITA predstavený pravoslávneho kláštora
IGUMEN predstavený pravoslávneho kláštora
KAPITULA zbor predstavených kláštora
OPÁT predstavený kláštora mužských reholí
PREPOŠT predstavený kláštora
PRIOR predstavený kláštora