Výsledky vyhľadávania pre Premenná veličina

ARGUMENT dôvod tvrdenia, dôkaz, dôkazový prostriedok, nezávisle premenná veličina určitej funkcie
FÁZOR harmonicky premenná veličina pri výpočte elektrických strojov matematicky opísaná komplexným výrazom
INVARIANT v matematike výraz s nemennou hodnotou, nepremenná veličina
KOEFICIENT nepremenná fyzikálna veličina, ktorá je stála alebo sa mení podľa vonkajších podmienok, číslo, ktoré je známym činiteľom s neznámou, súčiniteľ, údaj určujúci vlastnosť hmoty, bezrozmerný štatistický výraz
KONŠTANTA stála nepremenná veličina
LIMITA jeden zo základných pojmov matematickej analýzy, medza, ku ktorej sa premenná veličina približuje