Výsledky vyhľadávania pre Premeny kôň

BIOTECHNOLÓGIA odbor zahrňujúci aplikácie biologických zákonitostí na výrobu, využívanie látkovej premeny živých organizmov v technológiách používaných v priemyselnej výrobe