Výsledky vyhľadávania pre Prepúšťa svetlo

ABAŽÚR šikmé okno, ktoré prepúšťa svetlo zhora, ale zamedzuje výhľad, šikmé okno pod stropom
OPTIKA náuka o svetle, svetelných javoch a prístrojoch,časť prístrojov (najmä šošovky) prepúšťajúca a formujúca svetlo