Výsledky vyhľadávania pre Presmycka

ANAGRAM prešmyčka (odb.)
ANAGRAM zámena slabík alebo písmen v slovách za účelom vytvorenia nových slov (lampa – palma a pod.), prešmyčka