Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Presny po

DEFINÍCIA vymedzenie pojmu, výmer, presný opis
EXACT presný, po anglicky
EXAKT presný, po nemecky
EXPRESS presný, po anglicky
GENAU presný, po nemecky
GRAVIMETRIA časť geofyziky študujúca tvar a rozmery Zeme, jej vonkajšie ťiažové pole a teóriu presných tiažových meraní
INEXACT nepresný, po anglicky
INUCIÓZNY maličký, drobný, presný, úzkostlivý, puntičkársky, veľmi podrobný
KOREKTNÝ správny, presný, bezchybný, upravený, zodpovedajúci zásadám slušného styku medzi ľuďmi
PARTITÚRA podľa presných pravidiel usporiadaný notový záznam všetkých orchestrálnych alebo zborových hlasov na jednej strane notového papiera so samostatnými osnovami pre jednotlivé hlasy