Výsledky vyhľadávania pre Preto

APRETÚRA apretovanie - konečná úprava textu, výrobku
ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
BAUCH nemecký filozof, vychádzajúc z Kantovej Kritiky čistej súdnosti interpretoval Kantovo učenie ako teóriu kultúry ovládanú ideou hodnoty (Bruno, 1877-1942)
BECAUSE pretože, po anglicky
CADUCUM dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič a preto prechádza na štát
DARUM preto, po nemecky
DENN pretože, po nemecky
INHABILITA nespôsobilosť sudcu, pretože nie je zaručená jeho nestrannosť
JUST práve, aj preto (hovor.)
KVARTETO súbor 4 interprétov alebo nástrojov