Výsledky vyhľadávania pre Prevod

ALIENÁCIA duševná porucha, pri ktorej si postihnutý vytvára vlastnú psychickú realitu, porucha identity, odcudzenie, druh šialenstva, prevod vlastníckeho práva na inú osobu
ARIZÁCIA nútený prevod židovského majetku, odstraňovanie Židov z verejného života
BABETA model motocykla JAWA (od 1979 - 1984, moped, 1-stupňová prevodovka, automatická spojka, tranzistorové zapaľovanie)
CVT bezstupňová prevodovka
DUPLEX BLOCK model motocykla JAWA 250 (1939), dvojtakt - jednovalec, prevodovka v jednom bloke s motorom
GANGLIOPLEGIKUM látka brzdiaca prevod nervových podnetov vo vegetatívnych gangliách
JAWETA model motocykla JAWA (1960) moped, 2-stupňová prevodovka, ručné riadenie, kapotáž
KONOSEMENT prevoditeľný doklad o prevzatí tovaru na námornú prepravu
KONVERTOR menič, zmiešavač, prevodník, hutnícka pec, jadrový reaktor na reprodukciu jadrového paliva
MANCIPÁCIA prevod vlastníctva hnuteľnej veci z ruky do ruky pred svedkami