Výsledky vyhľadávania pre Pri nemecky

ALBERT VEĽKÝ nemecký filozof, teológ a prírodovedec, člen dominikánskeho rádu, doctor universalis a učiteľ Tomáša Akvinského (1193/1207-1280)
ALLZU príliš po nemecky
AN na, pri, po nemecky
ANBRUCH príchod, po nemecky
ANFLUG prílet, po nemecky
ANLASS príčina, po nemecky
ANLASS príližitosť, po nemecky
ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
APRIL apríl, po nemecky
BAADER nemecký prírodovedec, filozof a teológ (Franz Xaver von, 1865-1941)