Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Priamom

EKOSYSTÉM základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia, súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody
KONTAKTNÝ dotykový, priamo sa dotýkajúci, v priamom styku, podozrivý z nákazy zo styku s chorým
KRYTY postavenia futbalových hráčov pri priamom kope