Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Priebeh choroby

DEKURZ priebeh choroby
CHOROBOPIS lek. záznam o priebehu choroby
KAZUISTIKA posúdenie jednotlivého prípadu podľa všeobecného pravidla alebo normy, súhrn pozorovaní priebehu tej istej choroby u niekoľkých chorých, konkrétnosť, detailnosť
PATOFYZIOLÓGIA náuka o chorobných pochodoch a zmenách funkcií organizmu v priebehu choroby, patologická fyziológia