Výsledky vyhľadávania pre Priestorový útvar

AXONOMETRIA metóda zobrazovania priestorových útvarov v deskriptívnej geometrii
PERSPEKTÍVA spôsob zobrazovania priestorových útvarov, pri ktorom sa zbiehajú rovnobežky a vzdialené predmety pôsobia menšie, vyhliadky do budúcnosti, hľadisko, stanovisko, výhľad
PERSPEKTÍVA zobrazovanie priestorových útvarov
STEREOMETRIA náuka o priestorových geometrických útvaroch
TELESO priestorový útvar