Výsledky vyhľadávania pre Prikaz, nariadenie

ORDRE 1. predpis, príkaz, nariadenie 2. príkaz trénera jazdcovi pred dostihmi, ako si má s koňom počínať (šport.)
ROZKAZ príkaz, nariadenie
UKASE príkaz, nariadenie, dekrét, po anglicky