Výsledky vyhľadávania pre Prirazka

ÁŽIO príplatok k nominálnej cene cenného papiera alebo ku kurzovej hodnote devíz, prirážka k cene, rozdiel medzi nominálnou hodnotou cenného papiera a jeho vyššou trhovou cenou, osobitný zisk pri peňažných špekuláciách
ÁŽIO prirážka k cene (peňaž.)
DONT burzová prirážka
DOPLATOK prirážka
MALUS prirážka k poistnému (ekon.)
MARŽA rozdiel, medzera, obchodná prirážka, rozdiel kurzov na rôznych burzách
PRÍPLATOK doplatok prirážka