Výsledky vyhľadávania pre Prirodny jav

BÚRKA stav počasia, nepriaznivé počasie, prírodný jav
FYZIKA veda o prírodných javoch a stavoch
GEOFAKTOR prírodný jav formulujúci a opvlyvňujúci kvalitu prírodného životného prostredia
CHÉMIA veda o zložení, vlastnostiach a premenách prírodných látok, reakciách a javoch, ktoré tieto premeny sprevádzajú
LEGENDA primitívny výklad vzniku prírodných javov, rozšírený nesprávny názor na osobnú alebo spoločenskú činnosť, príbeh zo života svätých, vymyslená príhoda
LUSUS NATURAE hračka prírody, nevedecké označenie niektorých odchylných prírodných javov, pre ktoré skôr nebolo vysvetlenie
LUSUS NATURAE hračka prírody, nevedecké označenie niektorých odchylných prírodných javov, pre ktoré skôr nebolo vysvetlenie
NOMOGENÉZA evolučná teória považujúca vývoj za riadený predurčenými prírodnými javmi, neovplyvňovaný prostredím
ÚKAZ prírodný jav
ŽIVEL zhubný prírodný jav