Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Prislušnosť

APATRIDA bezdomovec, človek bez štátnej príslušnosti, apolita
APOLIT človek bez štátnej príslušnosti, (i APATRIDA, APOLITA)
APOLIT osoba bez štátnej príslušnosti
APOLITA bezdomovec, človek (osoba) bez štátnej príslušnosti, apatrida
APOLITA človek bez štátnej príslušnosti, (i APATRIDA, APOLIT)
ASKRIPCIA dosiahnutie vyššieho spoločenského postavenia vďaka príslušnosti k privilegovanej vrstve, zásluhou rodového pôvodu
ČITRAKA v hinduizme denne obnovované znamenie príslušnosti k sekte, u žien znamienko krásy na čele
DETERMINÁCIA určovanie príslušnosti organizmu k taxónu a/alebo zisťovanie vedeckého názvu organizmu (biol.)
IMANENCIA vnútorná príslušnosť nepresahujúca možnú skúsenosť
IMANENCIA vnútorná príslušnosť určitej vlastnosti