Výsledky vyhľadávania pre Prislusnik naroda

ANGLOSAS príslušník anglického národa
ARIÁN príslušník starovekého indoeurópskeho národa
BALT príslušník starovekého národa, baltik
BATAK príslušník národa žijúceho na Sumatre, obyvateľ Sumatry
CUDZINEC príslušník cudzieho jazyka, národa, štátu, cudzozemec
ETRUSK príslušník starovekého národa, člen starého národa
EVENK Tunguz - príslušník tohoto národa
CHETIT príslušník starovekého národa, člen starého národa, Indoeurópan
IBER príslušník starovekého národa v Hispánii
KIMER príslušník starovekého indoeurópskeho národa, vyhynutý indoeurópan