Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Prizná

ADJUDIKÁCIA priznanie určitej veci alebo pohľadávky
ADMIT priznať, po anglicky
AEROEMBOLIZMUS nežiadúce príznaky v živom organizme vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
AEROEMBOLIZMUS nežiaduce príznaky vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
AGRAVÁCIA predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia
ANXIOZITA chorobný stav úzkosti ako príznak mnohých psychoneuróz
ASYMPTOMATICKÝ bez príznakov, bezpríznakový
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
AVOW priznať, po anglicky
CONCEDE priznať, po anglicky