Výsledky vyhľadávania pre Priznaj

ZAPRIME nepriznajme pravdu
ZATAJ nepriznaj
ZATAJA nepriznajú, odtaja