Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre Priznak

AEROEMBOLIZMUS nežiadúce príznaky v živom organizme vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
AEROEMBOLIZMUS nežiaduce príznaky vyvolané rýchlym znížením tlaku vzduchu
AGRAVÁCIA predstieranie chorobných príznakov a zdravotných ťažkostí, simulácia
ANXIOZITA chorobný stav úzkosti ako príznak mnohých psychoneuróz
ASYMPTOMATICKÝ bez príznakov, bezpríznakový
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
DECREMENTUM stav ústupu alebo vymiznutie príznakov choroby
DISOCIÁCIA rozpad duševnej činnosti ako príznak schizofrénie
EPILOIA príznaky sklerózy
HEMOPTOE vykašliavanie krvi z pľúc ako chorobný príznak, chŕlenie krvi, hemoptýza