Výsledky vyhľadávania pre Protest

ABRAHAMIDES slovenský spisovateľ, popredný predstaviteľ slovenskej reformácie, od roku 1610 evanjelický superintendant, vynikajúci pedagóg a organizátor slovenského protestantského školstva (Izák, 1557-1621)
ADVENTIZMUS protestantské hnutie hlásajúce návrat Ježiša Krista na zem
ALTNER nemecký protestantský teológ a filozof, predstaviteľ kresťansky motivovaného ekologického hnutia (Günter, *1936)
AMISH názov protestantskej skupiny žijúcej od 18. stor. v USA
ANDREAE nemecký teológ, filozof, básnik, ktorý stelesňuje protestantskú kultúru Nemecka na prechode od renesancie k baroku (Johann Valentin, 1586-1654)
BAPTIZMUS protestantská cirkev pôvodom z Anglicka, ktorá krstí iba dospelých ľudí
BETLEN sedmohradské knieža a vodca protihabsburského povstania v Kráľovskom Uhorsku na území dnešného Slovenska jeho ozbrojené vystúpenie bolo sčasti súčasťou tridsaťročnej vojny viedol aktívnu protestantsky orientovanú zahraničnú politiku (Gabriel 1580-1629)
BULTMANN nemecký protestantský teológ, biblista (Rudolf, 1884-1976)
DEMARŠ zakročenie, zákrok, diplomatický protest
DEMARŠE diplomatické protesty