Výsledky vyhľadávania pre Protirečiť

NAMIETAŤ protestovať, ohradzovať sa, vyjadrovať nesúhlas, mať námietky, protirečiť
OPONOVAŤ protirečiť
OPONOVAŤ protirečiť v názore