Výsledky vyhľadávania pre Prus

ALEPS veľkňaz pohanských Prusov
BODEN pruský politik (August Friedrich von, 1682-1762)
CLAUSEWITZ pruský generál (Carl von, 1780-1831)
CLAUSEWITZ pruský generál a vojenský teoretik, nemecký filozof (Carl von, 1780-1831)
CY Cyprus (kód)
CY Cyprus (MPZ)
CYPERČAN obyvateľ Cyprusu
CYPRUS štát na ostrove Cyprus, ázijský štát
HINDENBURG pruský a nemecký generál, náčelník generálneho štábu a druhý ríšsky prezident Nemecka počas weimarskej republiky, predstaviteľ pruských junkerov (Paul von, 1847-1934)
JUNKER pruský a pobaltský šľachtic-veľkostatkár, cársky ruský šľachtický poddôstojník, neskôr absolvent špeciálnej dôstojníckej školy